Kontakt Jazyk SK
Úvodná strana Hráči Členstvo FGAS

Členstvo FGAS

Členstvo FGAS


Základným predpokladom členstva jednotlivca vo Futbalgolfovej asociácii Slovenska, (ďalej len FGAS) je vyplnenie príslušnej elektronickej prihlášky.

Platby za členstvo budú riešené od 1.1.2020.

Spoločné ustanovenie

 1. Prijatá registrácia je vložená do interného informačného systému FGAS.
 2. Na základe neúplnej alebo chybne vyplnenej registrácie nemôže vzniknúť členstvo v FGAS. Z tohoto dôvodu doporučujeme dôsledne skontrolovať správne vyplnenie registrácie.
 3. Súčastou registrácie je aj platba členského príspevku. Bez platnej registrácie a úhrady členského príspevku nemôže vzniknút členstvo v FGAS.
 4. Platba členského príspevku pre mládež je stanovená vo výške 10,00 ,- EUR. Za mládež sú považované osoby, ktoré v danom roku, za ktorý je členský príspevok uhradný, dovŕši 18 rokov a mladšie.
 5. Platba členského príspevku za seniorov je stanovena ve výške 10,00 - EUR. Za seniorov sú považované osoby, které v danom roku, za ktorý je členský príspevok uhradený, dovŕši 60 rokov a starší.
 6. Platba členského príspevku za dospelého je ve výške 25,00 - EUR.
 7. Členský príspevok je každý člen FGAS povinný uhradiť poukázaním príslušnej čiastky na účet FGAS. Ako variabilný symbol uveďte vygenerované ID na el. registrácii alebo svoje ID hráča.
 8. Členstvo v FGAS je platné vždy na kalendárny rok. Obnovenie členstva pre rok nasledujúcí, je nutné vykonať uhradením členského príspevku vždy najneskôr do 28. februára daného roku. Možnost vykonať platbu na další rok je možné už od 1. decembra aktuáleho roku.
 9. V prípade obnovenia členstva alebo v prípade, že máte už vygenerovanú členskú kartu, alebo ste registrovaným hráčom na portále gscore.eu, stačí zaslať zodpovedajúcí členský príspevok pod VS, ktorý zodpovedá vášmu ID hráča.
 10. Na základe odoslanej registrácie a pripísaniu členského príspevku na účet FGAS, Vám bude zaslaná členská karta na adresu uvedenú v prihláške (len v prípade nové registrácie).
 11. Vďaka členskej karte FGAS môžete čerpať zľavu na všetkých ihriskách s licenciou FGAS vo výške 20% a ďalšie zľavy v partnerských obchoch FGAS.

Poznámka: Vaše ID hráča získate na portále www.gscore.eu v zozname hráčov.

Hlavní partneri

Bernard pivovar KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o.

Základné informácie

História futbalgolfu na Slovensku sa začala na jeseň v roku 2016, kedy bola založená Futbalgolfová asociácia Slovenska - FGAS, ktorá se stala členem World footballgolf association - WFGA.

Dôležité odkazy

World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediálni partneri


Nájdete nás na sociálních sieťach

FGAS na Facebook